top of page

Avboka Hemstädning (abonnemangskunder)

Normal avbokning – Vid regelbunden Hemstädning kan du som kund normal avboka 3 gånger per år (minst 3 dagar innan städtillfället). Därefter utgår full betalning (även ifall städning inte utförs). Avbokning sker via e-post. (ej via sms eller telesvar)

Akut avbokning – Vid regelbunden Hemstädning kan du som kund akut avboka med kort varsel en städning 3 gånger per år (senast 1 timme innan städtillfället börjar) även de som ställs in pga. sjukdom hos kund. Därefter utgår full betalning (även ifall städning inte utförs). Avbokning sker via e-post eller telefon (ej via sms eller telesvar)


Uppsägningstid 

–Vid regelbunden Hemstädning har vi endast en månad uppsägningstid, ingen avbokning kan ske under uppsägningstiden. Uppsägningen meddelas oss via e-post.

Reklamation

Om det uppkommer skador eller brist eller något liknade så ska kunden meddela det senast 24 timmar efter städningen. Du gör det genom att skicka ett mejl med bilden på händelsen. Skadan måste ha gjorts av städaren och ej kunden för att kunna reklameras. Om du inte meddelar inom 24 timmar så förlöra du reklamation rätten. Ersättning av städmaterial eller utrustning gör vi inte pga det går inte att undvika slitage. Reklamation av prövstädning görs inte heller.

Vi på Lyanns Lilla Städ följer alltid kundens synpunkter. Vi vill att kunden ska känna sig trygg och nöjd med vår service. Vi tar vårt jobb seriöst och är proffesionella och undviker konflikter. 

Vi är ansvarsförsäkrade hos Folksam. Om vi orsaker en skada så står vi för kostnaden för att åtgärda skadan. Om en skada uppkommer på grund av fel eller bristande information ifrån kundens eller från tredje parts sida, ansvarar vi inte för skadan.

Alla överenskommelser utöver dessa bokningsvillkor ska ske skriftligt eller via e-post.

Framkörningsavgift

Lyans Lilla Städ's priser framkörningsavgift ingår inom en radie utav tre (3) mil (30 km) från stadskärnan, ifall boendet befinner sig på ett längre avstånd än tre (3) mil tillkommer en framkörningsavgift på 250 kr inkl. moms för varje ytterligare mil (1mil = 10km). Maila oss innan ifall du är osäker på avståndet.

När du bokar din tid så måste du meddela oss om du vet att det går inte att vika in dina fönster och måste putsas utifrån. Extra kostnader, 350 kr inkl. moms (ej  RUT berättigad).

PRISER

Alla priser som står på hemsidan för privat kunder är efter RUT och är inklusive 25% moms, om inget annat sägs.

Lyans Lilla Städ gör en enkel kreditupplysning på alla engångsbokningar innan städtillfället.

bottom of page