top of page

Vi bidrar till en bättre miljö

Miljön är något vi tar på allvar här i Lyans Lilla Städ. Om vi inte tar hand om miljön då kommer miljön inte ta hand om oss. Bra miljöhantering är något vi lägger mycket fokus på och sätter på minnen när vi köper våra städningsmaterial.

Såklart så innefattar att vara miljövänlig mer än att vara uppmärksam på vad för kemikaler som finns i rengöringsmedel. Det innefattar så mycket mer,

Här nedan får du läsa de 7 punkter som vi på Lyans Lilla städ använder oss av i vårt miljöarbetet:
 

1: Vi följer miljölagstiftningen samt övriga krav som verksamheten berörs av.

 

2: Vi engagerar och utbildar våra anställda att arbeta miljövänligt, d.v.s. att deras arbete ska påverka miljön så lite som möjligt. Bl.a. rätt dosering av rengöringsmedel, miljötänkande i avfallshanteringen m.m.

 

3: Vi använder miljöanpassade samt ergonomiska städmetoder och material, dels för att uppnå ett bra städresultat men även för att förebygga kroppsskador såsom slit- och belastningsskador.

 

4: Vi arbetar för att skapa en god arbetsmiljö för vår personal där alla medarbetare tar ett personligt ansvar för hälsa, miljö och säkerhet i det dagliga arbetet.

 

5: Vi följer arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöarbete bedrivs aktivt i förebyggande syfte, för att förhindra ohälsa och olycksfall.

6: Vi inte byta soppåsar om det bara ligger ett par papper i den, utan plocka upp de istället.

Involvera och fortlöpande utbilda alla medarbetare i vårt miljöarbete.

7: Vi bedriva miljöarbetet i samarbete med våra kunder, miljövårdande myndigheter och miljöorganisationer.

Vi erbjuder

bottom of page